IBUILDING PLUS

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC ĐƯA VÀO QUẢN LÝ VẬN HÀNH TẠI DỰ ÁN

1

Tư vấn

Khách hàng liên hệ với Công ty CP Đầu tư Phát triển CNTT Việt Nam để được giới thiệu chi tiết về Giải pháp công nghệ IBUILDING PLUS cũng như cung cấp một số thông tin định tính về dự án để IOT có thể hỗ trợ tư vấn phù hợp với nhu cầu.

2

Khảo sát định tính

Dựa theo yêu cầu & thông tin khách hàng cung cấp, các chuyên gia của Công ty CP Đầu tư Phát triển CNTT Việt Nam sẽ tiến hành khảo sát tại dự án để tư vấn về xây dựng phương án và quy trình, nhân sự, từ đó đưa ra báo giá dịch vụ IBUILDING PLUS.

3

Khảo sát định lượng

Dựa theo báo giá được thông qua, các chuyên gia Công ty CP Đầu tư Phát triển CNTT Việt Nam sẽ khảo sát định lượng chi tiết tại dự án để đánh giá hiện trạng quản lý vận hành về quy trình, kỹ thuật, nhân sự, biểu mẫu… nhằm rà soát, đề xuất điều chỉnh bổ sung cho phù hợp và làm việc với khách hàng.

4

Ký hợp đồng IBUILDING PLUS

Sau khi hoàn tất công tác báo cáo, đánh giá hiện trạng chi tiết dự án và thống nhất các dịch vụ phát sinh nếu có sẽ tiến hành ký kết hợp đồng cung cấp & sử dụng giải pháp công nghệ quản lý IBUILDING PLUS giữa Công ty CP Đầu tư Phát triển CNTT Việt Nam và khách hàng.

5

Thiết lập và hướng dẫn

Công ty CP Đầu tư Phát triển CNTT Việt Nam triển khai IBUILDING PLUS tại dự án theo yêu cầu đã thống nhất. Tiến hành thiết lập toàn bộ hệ thống, qui trình, biểu mẫu, danh sách nhân sự, kỹ thuật… phù hợp cho công tác QLVH tại dự án, đồng thời đào tạo, hướng dẫn nhân sự BQL sử dụng IBUILDING PLUS.

6

Bàn giao IBUILDING PLUS

Sau giai đoạn set up hoàn thiện hệ thống, quy trình cũng như hoàn tất đào tạo cho nhân sự BQL tại dự án, Công ty CP Đầu tư Phát triển CNTT Việt Nam bàn giao quyền quản trị duy nhất cho khách hàng. Trong quá trình sử dụng sau đó, nếu có bất kỳ vấn đề nào sẽ có bộ phận CSKH hỗ trợ.

Liên hệ trực tiếp với các chuyên gia của Công ty CP Đầu tư Phát triển CNTT Việt Nam để được tư vấn chi tiết hơn. Hotline: 0904 610 857